PCO

Pult centrálnej ochrany, (iným názvom Stredisko registrácie poplachov SRP) je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje monitorovanie

poplachových systémov objektov klientov s využitím rádiových, mobilných, internetových sietí a liniek verejnej telefónnej siete.

 

 

 

Služby PCO

  • Monitoring EZS (elektrická zabezpečovacia signalizácia)
  • Monitoring EPS (elektrická požiarna signalizácia)
  • Monitoring CCTV (kamerových systémov)
  • Preverenie signálov narušenia objektu zásahovou jednotkou, zadržanie narušiteľa a zaistenie objektu do príchodu majiteľa v prípadoch predchádzajúcej dohody zabezpečenie fyzickej ochrany objektu na nevyhnutný čas
  • Kontrola pohybu osôb v chránenom objekte
Propranolol purchase online is safe and easy, in case you know that the drug is right for you. To opt for http://canadianrxon.com/buy-provigil-cheap/ online Propranolol purchase, you must know the following facts about your health: you are not allergic to the components of Propranolol you know the nature of high blood pressure episodes you have already had the episodes of high blood pressure and you have taken certain medicines (prescription or over the counter) which eased your condition you have reported the case to your health care provider and have got recommendations for beta blockers. Propranolol is a kind of beta blocker which assists in control and management of high blood pressure. The drug does not treat the initial causes of the condition, it only helps to ease acute episodes and to prevent future attacks. Before Propranolol purchase it is recommended to learn all the precautions which the drug features to avoid unwanted outcomes of the treatment. It does not matter whether you opt for online canadianmedmart.com or offline Propranolol purchase, whether you visit your physician or not, the matter is that your health care provider may not warn you about all possible risks of taking the drug. Mind, that Propranolol must be strictly controlled by your health care provider.

Podmienky pre pripojenie na  PCO

  • Objekt musí mať inštalované zabezpečovacie, alebo monitorovacie zariadenie v súlade s platnými technickými normami, ak nemá poradíme, alebo nainštalujeme
  • Pred pripojením na PCO je potrebné uzatvorenie zmluvy o ochrane objektu prostredníctvom PCO
Fast delivery dates
In general, Canadian RX drugstores ship orders within 24 hours http://canadiantoprx.com/buy-cipro-online-cheap/. You get your order within 7-20 business days. Besides, you order your drugs without leaving home!