Územná pôsobnosť

Firma sídli v Dolnom Kubíne a má pôsobnosť na celom území SR