Ponuka služieb

  • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo miesta.
  • Vykonávanie činností v oblasti projektovania, montáže, opráv a údržby zabezpečovacích systémov.
  • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejnom mieste, zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb.
  • Poradenstvo týkajúce sa uvedených činností.